با توجه به مذاکرات صورت گرفته، عملیات اتمام تملک فاز 2 و اصلاح پروانه و ساخت پروژه به زودی آغاز می گردد.

توسط مدیر سایت