واحد تجاری شماره 4 طبقه منفی یک 48/70 مترمربع مبلغ رهن 200.000.000 ریال مبلغ اجاره ماهیانه 42.000.000 ریال

توسط خانم دمشناس

شرکت عمران سازان

توسط مدیر سایت

5 اصول سرمایه گذاری

توسط مدیر سایت