آگهی مناقصه عمومی

توسط مدیر سایت
توسط مدیر سایت

«دکتر رشید صحابی» در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه حوزه فعالیت های شرکت عمران و مسکن سازان شرق بسیار گسترده است و در استان های دیگر نیزسهام دار داشته و در حال فعالیت است؛ افزود: در بحث اعتماد سازی کار بسیار خوبی که توسط این شرکت صورت گرفته، استفاده از سرمایه های …

توسط مدیر سایت

با توجه به مذاکرات صورت گرفته، عملیات اتمام تملک فاز 2 و اصلاح پروانه و ساخت پروژه به زودی آغاز می گردد.

توسط مدیر سایت

شرکت عمران سازان

توسط مدیر سایت

5 اصول سرمایه گذاری

توسط مدیر سایت