دکتر صحابی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق در تاریخ 1401/05/05 با حضور در چهارمین “نمایشگاه بین المللی مراکز خرید، مجتمع های تجاری، رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی و صنایع وابسته ” در تهران از غرفه نرم افزار جامع رصد بازدید و پس از شنیدن توضیحات آقای فیض اللهی (مدیرعامل) در خصوص امکانات نرم افزار مذکور در مدیریت بهره برداری مجتمع های چندمنظوره،  تفاهم نامه ای جهت پیاده سازی در مجتمع های احداثی شرکت در طرح عظیم مجد  امضا نمودند.